Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tortelduif.

Treksprinkhaan.

Tortelduif. De tortelduif is kleiner dan de tamme huisduif en de houtduif en onderscheidt zich verder van deze duivensoorten door de vier rijen don* kere veertjes ter weerszijden van 't den hals. De tortelduiven, die t ook des zomers in ons land voorkomen, leven in paren. Mannetje en wijfje blijven steeds ! dicht bij elkaar. Wanneer een paar wordt gevangen, blijven ze ook in gevangenschap aan elkaar gehecht en zoo worden de dieren , dikwijls de lievelingen van het huisgezin.

Treksprinkhaan. Het is ongetwijfeld waar, dat van alle insectenplagen die van desprinkhaan wel de vreeselijkste is. In ^ de landen, waar deze sprinkhanen inheemsch zijn, yl. NoordAfrika, Zuid-Europa en 't aangrenzende deel van Azië, ziet men ze soms in ontzaglijke zwermen, die wel eens uren lang en breed zijn, door de lucht trekken, en wee de streek, waar zij neerstrijken ; al 't groen verdwijnt.

Uil. De uil is een roofvogel, wat wel blijkt uit zijn scherpen, krommen snavel. Hij gaat echter niet zooals andere vogels des daags, maar des nachts op roof uit. Hij kan dat door zijn buitengewoon scherp gezicht. Zijn oogen zijn, zooals bij den mensch, voorwaarts gericht, zoodat hij met beide oogen tegelijk één voorwerp kan zien. Dat is bij geen andere vogelsoort het geval. Behalve 'n scherp gezicht bezit de uil ook 'n uitnemend gehoor. Zijn veeren zijn zeer zacht, zoodat hij bij het vliegen zeer weinig gedruisch maakt:

Uil.

Sluiten