Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlasvink.

Vleermuis.

Vlieg.

Vlasvink. De vlasvinken vormen een klasse vrooüjjce kleine zangvogels, die ook in ons land veel worden aangetroffen. Zij .voelen zich thuis op de heide ■en in de weide en bouwen hunne nestjes in de brem, de boschbes en andere struiken. Hun voedsel bestaat uit de zaden van een groot aantal planten, als de leeuwetand, de distel, en andere.

l Vleermuis. Eigenaardige dieren zijn het, de vleermuizen. Men noemt ze handvleugeligen, omdat van hun buitengewoon lange voorste ledematen de „vingers" onderling en met het lichaam zijn verbonden door 'n vlies, waarmee zij door de lucht kunnen fladderen. Zij kunnen daarbij veel beter snelle wendingen maken dan vogels. Overdag houden ze zich schuil■ ze komen alleen 's avonds en des nachts te voorschijn en vliegen nergens tegen aan, hoewel hun gezicht zeer slecht is. Zij bezitten n.1. een zóó uiterst fijn gevoel, dat zij onder het vliegen bemerken of zij in de nabijheid van een voorwerp komen. Onze inlandsche vleermuizen voeden zich met insecten.

Vlieg. Dat is de algemeene naam van een groot aantal insecten, waarvan er alleen

in ons land honderden en over de geheele aarde duizenden soorten worden gevonden. Die op onze afbeelding is de gewone huisvlieg, welke het ons • op warme zomerdagen dikwijls zeer lastig kan maken.

Sluiten