Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wolf. De .wolf is 'n gevreesd roofdier. Hij gelijkt veel op een hond en is van dezelfde familie. Kenmerkend is zijn recht naar beneden hangende staart. De wolf is zeer sterk en vraatzuchtig, maar tevens vreesachtig; wel vallen de wolven grootere ■ dieren en den mensch aan, maar alleen wanneer zij zich tot groote troepen hebben vereenigd. In de eenzame Russische steppen werden dikwijls reizigers en hun paarden door wolven aangevallen en verscheurd, 't Dier is zoo vraatzuchtig, dat 't wijfje haar jongen tegen denvadermoet verdedigen.

Worm. Het hier afgebeelde diertje is de bekende aard- of regenworm, die in den grond, leeft. Het lange lichaam bestaat uit een groot aantal geledingen of rinp en, waardoor het dier in staat is zich uit te strekken of samen te trekken. De aardwormen leggen zeer kleine eieren. Sommige soorten worden wel 30 ' cM. lang, terwijl hun lichaam soms wel tot 500 ringen telt. De grootste vijand van de wormen is de mol.

Zaagvisch. De zaagvisschen zijn groote visschen, die eenige overeenkomst vertoonen met de haaien. Hun snoet is verlengd tot een lang, plat zaagvormig uitsteeksel, voorzien van spitse tanden, waardoor het een krachtig wapen vormt. De zaagvisschen, die in de zeeën om Europa voorkomen, worden 4 a 5 meter lang, waarvan de „zaag" het derde deel uitmaakt. Andere soorten komen b.v. in den Indischen Oceaan voor.

Wolf.

Worm.

Zaagvisch.

Sluiten