Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeelt, De zeelt, ook wel muithond genoemd, is een bekende Visch, die overeenkomt met den — karper en dan ook tot 't zelfde ■ geslacht behoort. Zij leeft in| langzaam stroomendë modderige g rivieren, maar meest in stilstaande wateren, als vijvers en meren en wordt met netten gevangen. Volgens sommigen is 't vleesch van de zeelt niet zeer smakelijk; anderen vinden het 'n lekkernn. 't Heet, dat de zeelt zich bij 't ( begin van den winter in den modderigen bodem begraaft en zoo den winter doorbrengt.

Zeeschildpad. De zeeschildpadden zijn bewoners van de^s warme zeeën en komen in groote^ menigte voor, zoowel in West- ' als in Oost-Indië. Zij verlaten de zee zelden anders, dan voor het leggen van de eieren. Deze laatste worden op een zonnige plek, die niet door den vloed bereikt kan worden, begraven onder 't zand en door de zonnewarmte uitgebroed. De menschen, die jacht maken op deze dieren, wachten de tijdstippen j van eierenleggen af en keeren ' de dieren dan om; deze zijn i dan hulpeloos en kunnen zich 1 niet zelf omwenden.

Zeezwaluw. Men noemt dezen vogel zeezwaluw wegens zijn lange, puntige vleugels enden gevorkten staart. Hij is ook bekend onder de namen stern en vischdiefje, daar hij zich voornamelijk met visch voedt. De zeezwaluwen zijn kleiner dan meeuwen en komen aan onze kusten voor van Mei tot Sept. Zij nestelen op den grond.

Zeelt.

Zeeschildpad.

Zeezwaluw.

Sluiten