Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JANUARI.

Lettende op alle teekenen die zich aan onzen vorschenden geest, aan onze verlangende ziel voordoen en arbeidende met hand en hoofd ter verzorging van ons zelf en de velen die onzen bijstand behoeven, vinden we eenmaal zeker, „dwalende 't spoor".

8 JANUARI.

Zooals In den krater het vuur oprijst, dat heel het binnenste der Aarde vult, zoo openbaart zich in het diepste wezen van eiken mensen de Macht, die de gansche schepping vervult, „God in de menschheid de menschheid verlichtend".

9 JANUARI.

Al redeneert onze scherpzinnigheid ook nog zoo in ons voordeel, we voelen met groote gewisheid, foei leelijke begeerten, kras egoistisch. Doch ook voelen we als volkomen waarachtig in ons heel zuivere liefde, vrij van alle ijdelheid, bereid tot volkomen opoffering.

Sluiten