Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 JANUARI.

Ook het sterkste en edelste karakter moet nog steeds op zijn hoede zijn, dat het niet in een onbewaakt oogenblik wordt overvallen door den vijand, die binnen de wallen gebonden ligt en machteloos schijnt.

26 JANUARI.

Zoolang wc op aarde le ven zullen we wel in zedelijk opzicht onrijpe vruchten blijven. Als we dan maar strijdende karakters zijn, en ons maar klaar bewust maken* wat onze zedelijke plichten zijn, en met grootcn ernst ons inspannen om die

!plichten na te komen dan zal onze aard in langzame reiniging en rijping daarvan wel de goede gevolgen ondervinden.

27 JANUARI.

Hoe vaak is het heden donker voor ons, donker van leed, donker van zelf verwijt, donker van machteloosheid. Hoe heerlijk als dan de ziel vervuld wordt van vertrouwen in een liefde vol God.

Sluiten