Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 FEBRUARI.

In de straffende hand Gods, voelen we een bezorgde liefde, die niet toelaten kan, dat de mensch zijn eigen hoogheid, zijn kindschap Gods beleedigd.

10 FEBRUARI.

De gedachte dat God als wij Hem waarlijk zoeken alles tot ons zedelijk heil doet strekken, geeft troost en kracht om alle moeilijkheden te dragen.

11 FEBRUARI.

Al lijkt het ongerijmd en al kost het vaak bovenmenschelijke zelfbeheersching in verloochening van ons rustig geluk, we moeten dankbaar kunnen zijn voor zorg en smart als prikkels tot zelfverbetering en loutering.

Sluiten