Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 FEBRUARI.

Wat heeft iemand bij de overgroote smarten en moei' lijkheden des levens, aan de schatten van kennis en geleerdheid, vaak met hersenvermoeidheid opgedaan. Ze brengen een mensch zoo weinig verder op den weg van vrede en gemoedsrust.

13 FEBRUARI.

Al kan men het leed niet ontvluchten, men kan toch leeren het leed te aanvaarden, zelfs er voor te danken.

14 FEBRUARI.

De grootste smart wordt draagbaar en de felste strijd mogelijk als er volkomen Godsvertrouwen in ons is.

Sluiten