Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 FEBRUARI.

Predik beginselen door ze na te komen, idealen door ze uit te leven, het Christendom door Christen te zijn.

19 FEBRUARI.

Alle leven heeft slechts één taak: opvoeden, 't Is de taak der geheele menschheid. Een eeuwigheidswerk. Het is binnen aardsche grenzen leeren leven en sterven.

20 FEBRUARI.

Waar de opvoeding zich karaktervorming ten doel stelt, arbeidt ze niet alleen tot heil van den enkeling, maar van gansch een volle.

Sluiten