Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 MAART.

Het is een schoone trek in den aard der Moeder, dat zij haar liefde maar 't liefst houdt binnen den verborgen kring van 'thuisgezin.

1 APRIL.

Het leven van Christus was daad. En hoe meer Zijn liefde leeft in onze harten, uiüeeft in onze daden, hoe meer het Christendom zich uitbreidt, en de bede in vervulling gaat: uw Koninkrijk kome.

2 APRIL.

Zullen we geestelijk en zedelijk groeien, dan kan dat alleen door geestelijke en moreele krachtsinspanning, en die moeten van ons door de levensomstandigheden geeischt worden.

Sluiten