Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 APRIL.

Hoe moeilijk is bet leven, niet alleen door de offers die het van ons eischt, maar niet minder door de beneveling en verdwaasdheid van ons verstand.

4 APRIL.

Men zou evengoed zijn hart kunnen verbieden te kloppen, als men zijn geweten verbieden kan te spreken.

5 APRIL.

Wat wordt door de daden van menig opvoeder de kracht zijner woorden verzwakt.

Sluiten