Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 APRIL.

Menigeen is veel beter dan hij schijnt, en veel zachter dan hij oordeelt, daarom is het plicht onze medemenschen niet maar aanstonds te schatten naar hun onvoorbereid doen of hen te houden aan hun rasse uitspraken.

16 APRIL.

Wanneer ge geduldig en behoedzaam wacht, zal uw kind zich aan u openbaren precies zooals het is.

17 APRIL.

Het ia In het belang van een volkomen vertrouwelijken omgang tusschen Moeder en kind, dat het kind voor niets ter wereld zoo onvoorwaardelijk buigt als voor Moeders woord en dat het van

ders liefde.

Sluiten