Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 APRIL.

De scheppingen onzer phantasie zijn lokkende geesten naar een mooier wereld. Ze roepen ons op tot handelen, tot verwerkelijking van het illusie-mooi.

28 APRIL.

De illusie is de engel der poëzie die ons door droomen tot daden voert. De ervaring is de engel des levens, die ons door daden tot wijsheid leidt.

29 APRIL.

Illusie en Ervaring zijn de twee groote opvoeders van 't menschelljk geslacht.

Sluiten