Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 JUNI.

Al die Babeltorens, uit beginselen en stelsels opgetrokken, zijn zoo bedriegelijk. Redeneerend op papier, doen we ze netjes en snel verrijzen. Doch straks storten ze ineen bij de spraakverwarring der praktijk. We leeren —door doen.

18 JUNI.

Eerst als de tot man gerijpte jongeling ervaren heeft, dat de mensch door en door zondig is, eerst als zijn geloof aan'smenschen voortreffelijkheid voor goed geknakt is, begint hij te twijfelen aan zijn hervormingsmacht, en deze twijfel is de eer ste voorwaarde van zijn gaan tot God.

19 JUNI.

Ervaringen voeren tot ontgoocheling en daardoor tot wijsheid, tenzij de mensch verdwaasd genoeg is zijn schade en schande aan anderen te wijten.

Sluiten