Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 juni.

Het in ons groeiend besef der aardsche vergankelijkheid, geeft onze ziel de vatbaarheid, om het lichtte «tjf van 't Eeuwig Vaderhuis.

27 juni.

Als de smart over ons komt — en over wien komt zeniet eenmaal — voelen we. <fcM we vreemdelingen en reizigers zijn in deze voorbijgaande wereld en groeit in ons het verlangen naar het ware Vaderland onzer ziel.

28 juni.

Onder smartvolle verliezen van ganscher harte te zeggen : „Uw wil geschiede?" het is zoo moeilijk, eigenlijk „boven menschelijke kracht". Maar Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Als Hij het ons heeft leeren zeggen, daalt er vrede en rust in het verslagen gemoed.

Sluiten