Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 AUGUSTUS.

Waar we de schepping ook gade slaan, in 't overweldigend grootsche of in 't schijnbaar machteloos kleine, in haar stoffelijke of in haar geestelijke verschijnselen, overal bespeuren we onderlinge samenwerking in al haar deel en, zij het vaak onder den schijn van tegenwerking.

5 AUGUSTUS.

Zooals de stof van ieder voorwerp ons altijd weer tot de Aarde, de Moeder-aarde brengt — Stof Zilt ge en tot stof zult gij wederkeeren — voert iedere kracht ons weer naar de Zon, wier licht ln kleuren en wier kracht in krachten uiteenvalt. Zoo loopen de zoo rijk verscheidene levensopenbaringen uit op de Eenheid.

6 AUGUSTUS.

Wij zijn maar niet losse individuen zonder eenig verband met vorige geslachten, opdoemend uit den nacht der tijden. Evenals we op allerlei wijze met den tijdgenoot verbonden zijn, hebben we ook ons verleden, ons eigen verleden in onze voorouders.

Sluiten