Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V SEPTEMBER.

Niet ónze levensopvatting moet het spel der kinderen beheerschen, maar hun spel moet ons een aanwijzing zijn voor hun leiding.

10 SEPTEMBER.

Kinderen willen als ze spelen, de zon hebben, de zon van pure vroolijkheid. Maar echte vroolijkheid verdraagt zich niet met nuttigheid en al wat de volwassene er toch als nuttigheid aan verbinden wil, is niets anders dan wolken voor de zon jagen.

11 SEPTEMBER.

Zien door anderer oog kan een groot genot zijn, doch 't moet ons brengen tot het grooter genot van uit eigen oogen te '■kijken.

Sluiten