Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 SEPTEMBER.

Waar aeen innerlijk

contact is tusschenhetnoodig

geoordeelde leerleven en het waarachtige leven desharten, het groeien van het gevoelsleven, daar dragen de kinderen het eerste als een kleed, dat ze straks uittrekken en vergeten.

16

SEPTEMBER.

De verstandelijke ontwikkeling der menschheid volgen we het best op het terrein, waar de menschen de stoffen en de krachten der natuur kennen en aan zich dienstbaar maken.

17

SEPTEMBER.

Wie het onderscheid tusschen primitieve toestanden en cultuur toe standen, tusschen onbeschaafdheid en beschaving op verstandelijk gebied zichtbaar wil maken, zoodat de woorden : beschaving en dergelijke, ieU voor de leerlingen gaan beteekenen, hij kan de technologie

Sluiten