Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 OCTOBER.

Dat toch de volwassenen de onbezorgde levensvreugde der kinderen sparen en ontzien met angstvallige zorg.

4 OCTOBER.

Nietlevensmatheid, maar levenskracht willen we prediken, niet wegdorren in levensmoeheid, maar opbloeien in levenslust, niet het opgeven en verliezen, maar het voortzetten en winnen van den levensstrijd.

5 OCTOBER.

Zoo goed als de millioenen planten, die buiten 's kweekers zorg in het wild opgroeien, zichzelf voedsel verschaffen, overal hun wortels uitzendend om voedzame grond te vinden, zoo zenden ook de opgroeiende menschenzielen hun onzichtbare organen uit, waardoor ze intellectueel en moreel voedsel vinden.waaraan het innerlijk leven behoefte heeft.

Sluiten