Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 NOVEMBER.

Onpartijdigheid is liefde tot de waarheid. En daarbij de diepgevoelde overtuiging, dat niemand van ons de waarheid bezit, dat we dus allen in alles dwalen kunnen.

3 NOVEMBER.

Waarheidsliefde is het bewuste gevoel van den denkenden mensch, die weet welke eischen de waarheid stellen kan, en wien 't een lust is de waarheid te dienen; zij 't met vele opofferingen.

4 NOVEMBER.

Wees zelf waar, en uw leven is de duurzaamste en daardoor diepst doordringende opvoeding tot waarheidsliefde.

Sluiten