Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20november.

voornemens zijn heel gemakkelijk zoolang we niet in de ellende zitten. Maar als de omstandigheden ongunstig zijn. en bovenal wanneer het gemoed ter neer geslagen en ontrust is, dan Godsvertrouwen te gevoelen, te ontwikkelen als een alles overwinnende kracht, dat is geheel iets anders.

21 november.

Indien het ergens licht moest zijn, dan is het wel in de diepte van ons gemoed. Daar moest als de lamp der Vestaalsche maagd onafgebroken de vlam schijnen van het onuitbluschbaar vertrouwen : God regeert.

22 november.

We kunnen nog wel eens dankbaar zijn voor het leed dat we zelf hebben Ondervonden, omdatwe daardoor anderen hebben leeren sparen en helpen, zelfs redden.

Sluiten