Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 NOVEMBER.

Wij menschen zijn zulke vreemde naturen Godsgedachten en dulvelslusten werken in ons, in ons allen. Wie zullen triomfeeren ? Heden is 't licht in onze ziel — morgen diepe donkerheid.

27 NOVEMBER.

Wanneer we allen waarlijk Voor God leefden, Hem lief hadden boven alles en onze naasten als onszelf, dan zou er geen ellende zijn, geen verdriet en geen zonde.

28 NOVEMBER.

Alle theologische geleerdheid is niets dan ballast, wanneer het gevoel van eigen innerlijke zwakheid en boosheid ontbreekt.

Sluiten