Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 DECEMBER.

Wanneer de boeien van 't stoffelijk leven geslaakt zijn, eerst dan mag de ziel haar vleugels reppen, „om een hooger aanschouwing te smaken."

6 DECEMBER.

Eerst als ons lichamelijk bestaan voorbij is, als ons zinnenleven te midden dezer wereld van zinnelijkheid is geëindigd, eerst dan zullen we begrijpen en doorgronden wat hier mysterie voor ons is.

7 DECEMBER.

Sterven kan niet smartelijk zijn. Wellicht kost het wat inspanning de laatste smalle sluis door te komen, maar dan — alle banden los, alle lasten weg — dan gaat het zoo licht en zoo vrij de breede, altijd breeder wordende Eeuwigheid in.

Sluiten