Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 DECEMBER.

Men oordeelt naar hetgeen men is. Vandaar dat verreweg de meeste menschen in hun critiek meer zichzelf treffen dan de beoordeelde.

12 DECEMBER.

Uitmunten in kleine kring van mededingende genoten, is wanneer het alleen van die kring afhangt vaak reden te over om te worden uitgestooten.

13 DECEMBER.

Zoo slecht is de menschelijke natuur, dat zij zelfs het Christendom, de leer der Liefde, heeft weten te misbruiken tot haar zelfzuchtige en kortzichtige oogmerken.

Sluiten