Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DECEMBER.

Geen christelijke Godsdienst zonder een werkelijke Christus, in Wien de Liefde Gods vleesch was geworden, d.w.z. in menschelijke vorm werd geopenbaard. Zijn woorden zijn niet door Zijn daden bezegeld, maar hebben die daden toegelicht voor onze niet-ziende oogen.

27 DECEMBER.

In Jezus Christus is de werkelijkheid van het eeuwige leven op aarde verschenen.

28 DECEMBER.

Het Kerstevangelie is volkomen waarheid gebleken, ondanks al de woedende oorlogen, die sedert gevoerd zijn. Er is vrede op aarde, maar — „onder de menschen waarin God welbehagen heeft."

Sluiten