Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar oogen wel iets anders kunnen zeggen, dat waarop hij sinds jaren wachtte. Voor dat magere, zingende dochtertje van haar, voelde hij totaal niets. Pauls kind, haar kind. Zij hadden voor de aardigheid er wel twee dozijn kinderen op na kunnen houden, die meenden aanleg voor zang of piano te hebben. En als hij, Frits, die allemaal naar Berlijn of Parijs moest sturen....

Ga je gang maar. En hoor eens, Suzanne, die, misschien juist omdat zij zoo rijk was, op de penning bleek als geen tweede, Suzanne zou aardig aangaan. Ze vond dat hij al veel te veel deed voor Jules, die hij nu en dan eens mee op reis nam naar Parijs of Brussel. En van scènes thuis had hij meer dan genoeg, vrede voor alles."

Hij deed zijn schouders dus schokken onder een gemaakt lachje. „Mijn beste menschje, waarom wil je Jenny toch met alle geweld op de planken hebben? Jij ként 't nu, je weet wat 't is, wat teleurstellingen 't geeft, hoe weinig er mee verdiend wordt. En Jenny, ne t'en déplaise, heeft toch haar uiterlijk niet mee, zooals jij. Jij had indertijd enorm veel voor.... hm.... ik zie je nog...."

Haar blik vlamde hem vol haat tegen.

„Onnoodig me daaraan te herinneren. Uiterlijk! uiterlijk is hier een zaak van ondergeschikt belang; de stem en de bezieling die 't gezicht, de heele persoon van de zangeres vermooien, dat zijn de noodige factoren. Jenny heeft een lief kopje, ze is pas achttien, haar figuur heeft al den tijd om voller en gracieuser te worden."

„Och kom, wees dankbaar als er een degelijke zangonderwijzeres uit groeit," trachtte hij vriendelijk te bemoedigen, terwijl haar tot vuist gebalde hand zich probeerde te bergen in de plooien van haar japon. „Je weet wat je vader altijd zei hè, van de uil en de valk...."

„Laat mijn vader in zijn graf met vrede, ik zal je nooit meer lastig vallen over de toekomst van één van de meisjes. Ik heb er geen spijt van me voor je vernederd te hebben, want ik heb niets gevraagd voor mezélf. 't Was voor mijn kind. Ik verkies geen aalmoezen meer van jou, Frederik, maar mijn bron van inkomsten, zoolang ik handen en hoofd

Sluiten