Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leventje van voorheen hebben hervat, vooral na Hortense's dood. Och ja, mannen

Moedeloos liet Mathilde de handen vallen van haar beschreid gelaat, en keek, eenigszins verwilderd, door den bibberenden tranennevel de kamer rond; de belofwerkte ebbenhouten meubels, die de laatste mode waren geweest toen zij met haar man trouwde, aankijkend of zij die voor het eerst zag. Zij werd zich daar plots van bewust, en vond zich mal. Toen, door «de dunne ondergordijnen twee dames gewaar wordend, die voorbijgaand, inkeken, streek zij haastig de paar losse krulletjes van het voorhoofd, en schreed naar denzelfden lang-smallen spiegel, waarin zich een wijle geleden de hooge gestalte haars zwagers gekaatst had. Zij bezag haar gelaat, haar leest, schier meisjesachtig slank. En ook zij vond, evenals haar zwager, dat, in haar eenvoudige japon, zij éléganter was dan de hoekige, nietige, snibbige Suzanne in menig kostbaar toilet uit Parijs of Weenen. „Als ik geen groote kinderen had," peinsde zij, „alleen maar weduwe was, zou er misschien nog wel geluk voor mij zijn, zélfs nu nog. Voor een man in mijn positie zou 't er altijd nog wezen, al had hij een dozijn groote dochters of zoons.

Maar voor mij En hoe zal ik 't hebben later ? de kinderen

krijgen hün positie, gaan van me weg en ik blijf achter,

oud en grijs en alleen, met niets dan den naderenden dood. Zoo heerlijk, met een leven vol teleurstelling achter je. En toch, met dat al, wou ik, vooral voor de meisjes, dat zij al hun bestemming hadden, dat ze gelukkig konden worden

met een flinken man. Stumperts Er is helaas weinig

kans op, arm als ze zijn Enfin, als ze dan later alleen

maar hun brood kunnen verdienen. Trude klimt misschien wel op aan 't ministerie; ze eischt geen huwelijk, voor zichzelf heeft ze weinig noodig, dus die komt er wel, en dan

Jenny, die niets wil dan muziek als ze vooreerst maar

lessen heeft. En Ida haar diploma en wat lessen Maar

moed houden."

En zwaar zuchtend bedacht zij, hoe weinig sympathie zij had van de kinderen, van Trude twintig, Jenny achttien, Ida zeventien en Jules zestien. Jules, een verfijnde aristocratische,

Sluiten