Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra

boeken uit te deelen op Toynbee-avonden. Ik respecteer iedereen die dat kan en wil doen, maar 't brengt óns géén aardappelen, groente en vleesch op tafel, en je wilt toch dat dat er is, Trude als je van je bureau komt, als lid van de maatschappij." Trude krinkelde haar neus zoodanig, dat men niets zag dan twee gaatjes.

„Waarom gaat u niet uit 't huis, als oom Frederik zegt; verhuurt u 't, en huurt u een ander."

„Omdat ik er nog geen plan op heb. Ik wil niet uit mijn huis, en nu weet jullie 't voor goed. Ik ben nu nog niet heelemaal de harlekijn geworden van je oom Frederik met zijn vrouw, en ik beschouw me nog als hoofd des huizes tegenover jullie ook. Ik zie er de voordeelen niet van in."

Ida koesterde in haar ernstige oogenblikken een wrok tegen haar dooden vader, omdat hij zijn familie niet beter verzorgd had achtergelaten, en hoewel zij hoopte op een gezelligen meneer, die het saaie-huiselijke der atmosfeer wat zou onderbreken, verontwaardigde zij zich toch nog: „Bij oom Frits zijn ze schatrijk, en dan wij kamers verhuren.... Waarom heeft papa ook niet...."

„Ja, daar kunnen we nu eenmaal niets aan doen; dat is een onveranderlijk iets. Ik heb jullie mijn voornemen aangekondigd meisjes, en dus

„Wezienhierdeneen of anderen dageen vreemdschepsel...."

„Ma, u neemt, wie er komt, toch niet op in de conversatie?" smeekte Jenny.

„Nee, Jenny, natuurlijk niet, de logé wordt op zijn of haar kamer bediend, zooals dat bij mevrouw Helm, wie ik er over zal raadplegen, ook gebeurt. Maar zou jij nu niet eens wat gaan studeeren Ida ? Heel veel heb je er vandaag niet aan gedaan."

„O jakkes, ik wou eerst wat lezen."

„Ja, lees maar," Trude, die zich als rninisterieklerk, dus 's lands beambte, oneindig hooger achtte dan haar musiceerende moeder en zusters, kon geen pianospel verdragen, hoorde even lief messen slijpen. Trude bezat niet in 't minst gehoor, en Mathilde, wie muziek het zoete en bittere tegelijk, het alles van haar leven was, had sinds Trude's prilste jaren

Sluiten