Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven, op de kamer die zij met Ida deelde, wond, voor de kleine toilettafel, het zangeresje zich de zware gulden haren los, en schudde het kopje, tot alle strengen bijeenkwamen, en in lange golvende plooien bleek goud om haar heen vielen. En steeds starend op haar beeld, trof het haar zelf op eens fel, hoe vreemd gestemd zij dien avond was geweest, hoe getreden buiten haar gewone gevoelssfeer als een kalme kleine rivier buiten haar oevers. En wat stonden haar oogen, die nog rood, nog dik van het schreien waren, wijd en groot in haar gezichtje. Zij vond ze leelijk, nietszeggend grauwigblauw. O, waren ze maar interessant zwart, als die van mat Veel beter voor een zangeres.

„Kind, sta daar toch niet zoo mal te poseeren voor de heilige Cecilia; wil ik je een harp geven of een luit?" bood Ida aan.

„Dank je; geef me liever mijn kam, die je hebt weggenomen. Je leent altijd ongevraagd mijn dingen."

„Trude is woedend op je, omdat je zoo lang gezongen hebt," ging Ida nijdig voort, terwijl jaloezie als een onrustig addertje haar doorwoelde. Want instinctmatig wist Ida wel, hoe hoog Jenny als kunstenares, dien avond vooral, boven haar stond. „Trude dacht ook, net als ik, dat je je van avond eens goed wilde aanstellen, ze vond 't tusschenbeide een gegil om je ooren toe te stoppen." Daarna smeet Ida de kam op de waschtafel. Jenny's voorhoofd rimpelde zich in pijn, haar effen bleek gezichtje tintte zich rose, een witte roos in gloed, hem handen lieten de gulden strengen los, haar lippen trilden: „Jullie bent lieve zusters."

En Ida, zelf opeens getroffen door de zachte bekoring uitgaand van Jenny's lentéschoon, hernam nog bitser dan voorheen: „Niets liever dan jij. Zusters moeten elkaar altijd de waarheid zeggen. Waarvoor ben je anders zusters ? 't Zou belachelijk wezen, als je comedie tegenover elkaar ging spelen. Thuis moet je ten minste eerlijk zijn."

„Och, schaap, bedrieg toch jezelf niet met je vertoon van eerlijkheid. Je steunt nu alleen maar op Trude, omdat je mij wat naars wou zeggen, voila tout. Maar ik ben boven jullie verheven."

Sluiten