Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verweet Matty bijna, als was het haar schuld, dat haar stem miste de bekoring der warmte, het dons dat het oor, de ziel koost, en de luisterenden in opperst genieten zou brengen aan haar voetjes. „Je moet je maar niet wagen aan liefdeliederen," raadde hij aan. „Schubert, Schumann, Brahms, Hugo Wolf, dat ligt niet in je kader. Ik vind jou alleen goed voor gewijde muziek. Je hebt een rein stemmetje, maar koud, koud als marmer. Ja kind, of je me nou al bedroefd aankijkt, 't is zoo. Je vraagt mijn oprecht oordeel. Beter in schijn wreed voor je te zijn, dan je te bedriegen. Jij mist dat, wat ik wèl heb, en zonder dat is alle techniek niets, totaal niets, blik, tin, valsche steenen, weet ik wat. En dat iets is de ziel. 't vonkje."

„Zou zou ik dat dan niet kunnen krijgen?" had zij

met een stem, wankel door opkomend weenen, gevraagd.

Hij hield zijn bruine oogen in twijfel op haar aan, doorschouwde haar. Een glimlach dook even schalks om zijn mond. „Ja, misschien, Matty, als je nu eens een heel groote emotie in je leven kreeg."

„Hoezoo?"

„Als je nu eens veel, heel veel van iemand ging houden t" fluisterde hij, zijn hoofd vlak bij het hare.

Haar hartje bonsde, dat 't haar den adem schier benam. O, zou hij nu eindelijk, in spijt van zijn onverschilligheid in de laatste jaren, en zijn gekheid maken met andere meisjes, inzien hoe waard zij hem was, dat zij alleen zijn leven kon deel en, omdat zij altijd geleefd had door hém, omdat 't van haar niet maar een bevlieging was, een oppervlakkig zinneloos dweepen met zijn spel en persoon, dat als een koorts al haar kennisjes had bewogen, doch een groote bestendige liefde, een trouwe aanhankelijkheid. Haar denken werd onvast, troebel van ontroering.

„Welja", besloot hij nuchtertjes, „dat zou den brand eens in je steken,'dan zou mogelijk je stemmetje wat gloed krijgen .... maar wat praat ik, je bent er nu nog te jong voor, om zoo iets moois in je te nebben. En in de laatste jaren vind ik je zoo stijf en schuw, niets aardig meer als vroeger, nee, jij bent er heelemaal 't meisje niet naar. Je bent koud."

Sluiten