Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'t Geloof kan ik je niet ingieten, en ik mag half buiten mijn schuld, min tegenover jou gedaan hebben, jij kunt niet doordringen in 't leven van een jongen man, vooral met van een als ik, en je ként niet de listen en lagen van vrouwen als Ericksen, goddank. Maar dat, in elk geval, kan ik je zeggen, als criticus heb ik altijd goud-eerlijk tegenover je gestaan en dat oordeel zal ik nóóit kunnen veranderen, zelfs al word je morgen mijn vrouw. Als vrouw ben je me alles, alles waard, maar als artieste tel ik je niet. Je weet wat ik eisch. Ik heb nu in Berlijn gemerkt dat je wél voor muziek intelligentie hebt, en ook wel muzikaal gevóél, maar t ongeluk is dat je stem 't er niet uit kan brengen, precies als iemand die prachtige ideeën heeft voor novellen, en die mets met zijn pen op papier kan zetten. Als je spreekt, belooft je stem veel meer dan ze in zang kan geven, en dan die fatale leiding er nog bij.... Volgens mij, moet je, wil je nog iets worden, van voren af aan beginnen, en kan of wüje dat niet, zeg dan je artiestencarrière eenvoudig vaarwel. „Dat doe ik ook, ik ga trouwen." V „O gelukkig, met mij, natuurlijk met mij! „Met Paul Polenius."

„Wat?" hij sleurde haar bijna naar zich toe: „Je bent gek waanzinnig, je houd evenmin van Paul Polenius als ik

van'hem hou Paul Polenius! Een onbeduidende jongen,

een beginnend advocaatje! Daar ga jij nou heelemaal met mee samen! En kun je Paul Polenius verkiezen boven mij ? Gekwetste ijdelheid wanklankte in haar ooren door zijn vertwijfeling heen. .

„Ik ga, daar hij zich niet ophoudt met Ericksen en consorten, beter met hem samen dan met jou " Zij wrong

zich van hem los met groote inspanning. „Jij bent onwaar, jij bedriegt, jij liegt." .

Hij vloekte. „O jullie vrouwen, jullie vervult kwasi de mooie rol in 't leven, maar we zijn ten slotte niets dan jullie speelbal. Je kent onze zwakheid, en daar speculeer je op. De eene klampt zich aan je vast, dat je niet van r afkunt, en een ander gaat hoog op een voetstuk staan als een marmeren beeld, een godin, die je mag vereeren, maar met

Sluiten