Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr Frederik Polenius dineerde alleen, want Etha, door een soort' van wroeging gekweld, bleef haar moeder gezelschap houden, schoon Suzanne haar den rug toekeerde, en Etha wegstootte toen deze zich uit medelijden over haar boog

Jaloersch op Mathilde, anders niet!" concludeerde Mr. Frederik terwijl hij zich na de schildpadsoep een stevig glas wijn inschonk bij zijn pasteitjes. „Lékker zijn die dingen; zoo croquant. Gelukkig één middag aan tafel bevrijd van

dat gezicht. Met 'r schoonmaaksterachtig gegil n ecnte

hofjesjuffrouw.... Ik zal me er geen greintje van aantrekken. Etha enfin, die moet weten wat zij doet. Dat die

vrouw van mij met 'r dure opvoeding zulke manieren heeft.... M'n schoonmoeder indertijd was toch heel gedistingeerd, en de ouwe heer mocht er ook zijn, 'n gentleman. Maar zij.... 't eenige verwende dochtertje, hun Suusje Mijn lieve

UEn een wreed glimlachje krulde zijn mondhoeken om. Hij puntte zijn snor genoeglijk op. en schertste even met den huisknecht, die hem ossenhaas en tuinboontjes bracht, en mijnheers woorden getrouwelijk aan Mie, Bet en Net m de keuken overbriefde. . .'».; M

„Meneer schijnt er zen eigens ook niks van an te trekKen. zei de nieuwe tweede meid.

Mens bè je gék, dat doet züllek soort vollek nóóit l verkondigde de keukenmeid met een wijsheid vol meerderheid. „Da's geen mode bij derlui."

Terwijl lag Suzanne zacht kreunend m bed, de oogen gesloten. Zij wist dat Frederiks hart haar nooit had behoord; zij had hem lief gehad, had hem nóg lief, heel nijdig-jaloersch lief, zoo bekrompen mogelijk lief. Zij was slim, Suzanne listig maar verstandig was zij nimmer geweest; zij nad dezen man nooit weten te pakken. De tact, de rijpheid van oordeel door overweging, het bezonkene zoo noodig m net huwelijksleven, de kunst van geven en nemen waren zaken totaal ontsnappend aan haar bevattingsvermogen. Zij bleeJc bezeten door het denkbeeld van vele rijke, vooral lééhjke en heerschzuchtige rijke vrouwen, die een mooien man met naar geld gekocht hebben als een kind een stuk speelgoed m een

Sluiten