Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoor en. Je ziet me bier voor je diep-diep ongelukkig, ik kan mijn leven zoo niet langer dragen. Ik moet een bevrijding aanstaande zien, of ik schiet me voor m'n kop."

„Lafaard, bah! 't Gewone gezegde."

„Kan me niet schelen wat jij zegt. Van een vrouw die je liefhebt zooals ik jou liefheb, verdraag je alles. Als je later mevrouw Frederik Polenius bent, maak je 't wel goed tegenover me, en 't hangt maar van jou af 't te worden. Je hoeft maar één woord te zeggen, en dat is: ,ja'."

Dat ééne woord zal ik nooit uitspreken, Frederik Je

hebt toch niet te veel.... e...."

„Champagne gedronken ? Nee, beste Matty, stel je gerust, lieve kind, ik ben zoo nuchter mogelijk. Ik heb maar een glas of anderhalf saint-estèphe op, en ik kan veel verdragen. Alleen is mijn bloed van avond kokend, 'tls altijd vuur als ik bij jou kom, vooral in den laatsten tijd...."

„Dan moet 't maar afkoelen, en probeer en ijs te worden, als 't mijne altijd geweest is voor jou."

„Ja ijs, ijs harteloos wezen, daaruit besta je. Je hebt Paul en mij ongelukkig gemaakt, van dat we denken konden, 't Wordt nu tijd, dat 't me een beetje vergoed wordt, 't verdriet van al die jaren."

,,'t Wordt tijd, Frederik Polenius, dat jij eens beter bedenkt, tegen wie je spreekt. Ik mag voor jou een gedeelte van mijn huis niet verhuren aan een heer, omdat de wereld dat voor een weduwe met dochters niet gepast zou vinden, maar jij wilt de hevigste blaam die je maar kunt bedenken op mij gooien, uit louter walgelijke zelfzucht, om al 't lage wat in je huist te bevredigen. Je bent man en vader, en je vergeet totaal je plichten tegenover je vrouw en je kind je...."

„Mathilde, als je doet waar ik je om smeek, dan krijgt Jenny een schitterende toekomst, Jules is mijn zoon dan, je andere dochters bezorg ik ook, en jij, jij zult mijn koningin zijn, mijn trots, mijn alles "

„Maar als ik me zoo laag gedroeg, zou ik in eigen oogen een bedelares zijn, of nog minder. Ik boet nog dagelijks in den geest mijn huwelijk met Paul, omdat 't van mijn kant geen huwelijk uit liefde was. Maar ik kon Paul ten minste mijn

Sluiten