Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede deur viel dicht met zwaarderen slag, het was de straatdeur. Goddank. Hij was wég! Zij snelde de gang door, om hem voor goed buiten te sluiten, de deur te grendelen; er niét aan denkend dat Jenny, Jules en Ida nog niet thuis waren. En in een aandrift holde zij de trappen op naar haar slaapkamer, schonk met schokkende hand haar waschkom half vol, knielde neer en dompelde, de kom wat schuin houdend, haar gezicht in het koude nat. Zij hield het er wel vijf minuten in, het bloed drong haar naar het hoofd van het bukken. Zij spoelde zich den mond, gorgelde, als vond zij haar adem bezoedeld, vergiftigd; zij drukte een zakdoek met eau de cologne tegen de lippen, gelijk een die tracht het steken van een giftig insect uit te branden.... Nog

immer voelde zij de gehate aanraking . verlamde haar

zekere onmacht. O, de ellende, de schaamte die haar overweldigde. Zij zonk neer in een leunstoel in haar kille donkere kamer.

Een hard schellen deed haar opschrikken. Het was Jules, die thuiskwam na gewerkt te hebben bij een van zijn vrienden. Zij hoorde Geesje, die als gewoonlijk in de keuken had zitten slapen, aansloffen, en haar verwondering over den gegrendelden staat der deur luide uiten. Zij hoorde Jules binnenkomen en naar de huiskamer gaan. Jules wilde zeker nog thee, en zijn avondboterham. Zij liep naar beneden, vond hem reeds aan tafel gezeten, zijn fijn bleek jongensgezicht beschenen door den gloed der gaslamp. ,,Groeien avond, ma, wat ziet u bleek...."

„Ja, kind, ik heb hoofdpijn. Heb je trek? Wil je je boterham nu dadelijk?"

„Ja, alstublieft. Want bij Dolf heb ik er geen gegeten."

Zij ontsloot het buffet, sneed brood voor hem, boterde het, legde een plakje kaas tusschen de sneden.

„Hier vent."

„Dank u, mama," sprak hij voornaam met zijn fijne stem van prinsje. Zij schonk hem thee in, die hij echter spoedig op zij schoof. „O, bah, wat smaakt dat affreus," en hij vervolgde met kennis van zaken: „O, u heeft zeker heel lang het lichtje hard laten branden. Hebt u geen melk?"

Sluiten