Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo 'n jonkertje, iets aparts. Dat kon hij oprecht zeggen,

als bij iets voelde voor Pauls spruiten, was 't voor diens jongen. Etha met haar mooi snuitje zou wel gauw trouwen, ze had nu al een lijst vol aanbidders. Zoo gauw bij iets geschikts

voor haar in 't oog kreeg Etha was rijk èn door hem

en Suzanne, èn door 'tgeen zij van Suzanne's overleden tante en een kinderloozen ouden neef had geërfd. Neen, Etha was bezorgd, al trouwde ze nooit.

Als dat beroerde mensen, die Suzanne, nou maar wou scheiden. Enfin, hij zou 'r 't bestaan wel zóó genoegelijk maken, dat ze móést. Sarren, tot ze dól werd, openlijk bedriegen desnoods. De oude heer Chaudet was leep genoeg geweest om hem, Frits, buiten gemeenschap van goederen met haar te laten trouwen, alleen had Suzanne in haar smoor verliefdheid honderdduizend gulden op haar man vast laten zetten; die hoorden dus hem, maar wat bliksem, die kon ze terugkrijgen. Hij had in den loop van de jaren genoeg weggelegd, al verteerde hij veel, om nog aardig wat voor zichzelf over te houden. Hij had altijd gezorgd dat Suzanne flink bijdroeg in de uitgaven. Ze mocht, waarachtig, wel wat doen. Had ze nu maar niet zoo'n slaafsche hondennatuur, zoo'n aard van: een steen om haar hals 't water in, en toch boven gekomen den baas zijn hand likken. Allemaal prachtig voor een hond, maar voor 'n vrouw, en 'n vrouw van stand nog wel.... bah!"

Intusschen lag Mathilde, in slapeloosheid, zich af te martelen met de volgende vraag: „Moest zij de duizend 's jaars weigeren, na het voorgevallene tusschen haar en Frederik ?

In welke verhouding stond zij thans tot haar zwager ?

Wat zóó, wat móést zij doen ? Ja, geen mensch kon 't

haar vertellen, want geen levende ziel kon zij er over raadplegen. De Helms als 't moest, mevrouw Helm, heel in

't geheim, zelfs Everdien behoefde 't niet te weten maar

toch liever niet. En, eigenlijk, wat vermócht mevrouw Helm in dezen nieuwen nood?

Als de krankzinnige Frederik haar, Mathilde, ging vervolgen met zijn zoogenaamde liefde, zijn ongezonde begeerte,

Sluiten