Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest zij dan niet alle betrekking met dien door den duivel bezeten man afbreken? Haar eer was er mee gemoeid. Wel ja, in eens coupeeren, dat was nog maar 't beste, 't Huis verkoopen ? Maar het huis was zoo gauw niet verkocht, noch verhuurd. In elk geval wachten op wat er op de advertentie

kwam misschien iets goeds Dan kon zij er nog

iemand bij nemen later kinderen, jonge meisjes die voor

de muziek moesten opgeleid, wier ouders ver woonden in kleinere steden of in Indie." Verlicht sloot zij de moede oogen, bijna gelukkig dat zij een middel had gevonden met Frederik te breken, toen zij plots, bestormd door schrikgedachten, weer uit haar kussens overeind veerde, terwijl een

klamheid ijskoud over haar voorhoofd sloeg. „Want Jules

Jules' toekomst Als zij Frederik een hoogen trotschen

brief schreef, iets waarin zij uitmuntte, en hij zoo woedend werd, dat hij niet meer voor Jules wilde zorgen, wat moest er van Jules dan worden ? Weg van het gymnasium, klerkje op een kantoor, fatsoenlijk hongerlijdertje, dat het nooit tot iets zou brengen waarschijnlijk. Jules, die zoo trotsch was.... God, God, geef raad, geef uitkomst. Arme Jules, mooie fijne blonde jongen met zijn aristocratische manieren, zijn stem, zoo hel klinkend, een meisjesstem bijna. Mocht zij, de moeder, hem opeens stooten uit zijn tegenwoordige positie, mocht zij hem zijn toekomst, zijn hoop ontnemen? Met zijn stem, die haar zoo aan die van Paul herinnerde, zou hij misschien nooit kunnen pleiten, maar hij zou heel goed raadgevend advocaat kunnen worden ergens, al was het niet bij zijn oom. Hij zou later als Mr. Jules Polenius, zijn naam stond er borg voor, een rijke vrouw kunnen trouwen. Frederik, was op zijn wijze, werkelijk goed voor Jules. Zij moest het eene

zeggen zoowel het andere Mocht zij dan ? neen zij

mocht niet " Nooit had Mathilde zoo gevoeld dat zij

moeder was ,Zij kon, zij mócht Jules niet opofferen

beter te worstelen, in stilte te lijden. Zou Frederik nu zulk een schurk zijn, dat hij met geweld haar verderf en dat harer kinderen wilde? Misschien was het maar een malle wilde opwelling van hem geweest. Mogelijk had de nijdige Suzanne hem tot het uiterste getergd. O, o, wat was het

Sluiten