Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ik vraag je hoe kan dat ding er nu uitkomen ? 't heeft toch geen beenen. Jij móét 't genomen hebben."

Jenny wees op haar hals, naakt wit uit den lagen japonboord. •

„Ik zeg niet dat je 'em óm je hals hebt, maar je hebt em verstopt om mij te plagen, naar wicht."

„Ida, Ida!" suste Mathilde.

„Ja, ,Ida Ida,' 't is vrééselijk gewoon met zoo'n nést één kamer te hebben...."

„Neem 't salon voor jóu!" raadde Jules aan.

„Hou je mond, jij, ik vraag je niets, ik "

„Ik zou nu maar gaan ontbijten, en aan mijn werk gaan, die strik komt wel terecht," Mathilde wees naar de pendule. „Anders kom je weer te laat "

Zij had moeite de laatste woorden te uiten, haar tong verstijfde bijna in een nieuwe schrikherinnering. „Frederik betaalde nog het laatste muziekschooljaar voor Ida, en als Ida niet slaagde voor haar einddiploma, moest zij nog een

jaar doorstudeeren Het werd hoe langer hoe moeielijker

te breken met den ellendigen Frederik O was zij, Mathilde,

maar niet mooi en knap, was zij maar oud en leelijk; mager, verschrompeld, als Suzanne. Wat had hem schoonheid haar ooit gebaat! Een zwaar noodlot rustte er op. En zij kon maar niets zeggen; tegen geen levend wezen kon zij zich uitspreken. Deze allen daar om de tafel, deze, haar het naast op aarde, moesten onwetend blijven van haar lijden. Doch, indien zij, de moeder, leed had moeten dragen waarvan zij haar kinderen zou hebben kunnen vertellen, dan nóg zou zij er alleen mede gestaan hebben; want mochten zij al, met hun ontwikkeling, begrijpen, vóélen voor haar konden zij niet. En daar kwam het ten slotte maar op aan. Ten opzichte van haar was hun hart léég, léég; van een nimmer te vullen leegte. Het is oneindig beter nog zwijgend alleen te lijden dan zich wond te stooten aan de hardhuidigheid van anderen, vooral aan die van je dierbaarsten," dacht zij.

En haar denken ten prooi, hoorde zij, als in een droom, het gesnap der jeugd om haar heen. ida, wier woede gezakt was, giegelde over wat haar kennisje gisteravond ver-

Sluiten