Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

romantisch te worden gehouden." Dus knikte Mathilde Everdien vriendelijk toe, en sterkte achteloos Everdiens beweren:

„Ja zeker, hij was heel aardig, en hij had als alle artiesten meer luimen en grillen dan de meeste menschen die alledaags ch zijn."

„Verrukkelijk!" prees Jenny. „Alledaagsche menschen, bah f Haar tong wipte even uit tusschen haar lippen.

„Jammer,-meisjelief, dat ik je niet kan omringen door sterren.... dat je met die ,bah'-luitjes om moet gaan."

„Helaas ja, ma. Ik kan er niets aan doen dat ik een hekel heb aan alledaagschheden."

„Hémeitje." Everdien sloeg in schrik haar handtaschje voor de oogen, „hoe moet ze mij dan wel vinden?"

„O, lieve juffrouw Everdien, ik bedoel u niet, u is veel te goed om banaal te zijn. Uw moeder ook. En als u datTniet was, zou Henri Nolette zich u niet herinnerd hebben."

Everdien zweeg, zij kon deze lofspraak niet recht volgen. Zij zelf vond zich niets goed. „Wat er nu voor goeds aan hiér was..."

„Kunstenaars zijn op dat punt juist gevoelig," vond Jenny.

„Jenny wat begin jij te dweepen! Pas op, hoor meisje."

„Maar ik dwéép niet, mama, ik bén zoo. Waarom wilt u me toch met geweld hebben als iedereen, terwijl u zelf niet eens bent als iedereen. En bij mij is 't nog sterker dan bij u. Ik hou van éxtra-extraheden.

„Zooals meneer Nolette!" plaagde Everdien, die er gelukkig nu weer bij kon, en Jenny met den vinger dreigde. „Let u 's op, mevrouw, dat wordt nog gevaarlijk met 't blondje. Ze verlieft nog op meneer Nolette, ha, ha, ha!"

Mathilde schudde even glimlachend het hoofd. „Je wordt buitensporig, Everdientje."

Everdine werd al verlegen met de zaak. Maar Jenny verklaarde onafhankelijk-trotsch: „Nu, Nolette is ten minste nog een man waard om op te verlieven, terwijl alles wat je

om je heen ziet " Een zonderling gevoel, dat zij op het

oogenblik moeielijk zou hebben kunnen omschrijven, bekroop Mathilde, die steeds diplomatisch glimlachte. Everdien, echter, ten zeerste getroffen door het zonderlinge, voor

Sluiten