Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar komische dezer mogelijkheid, gilde het gulhartig uit: „O, verbeeld je, stel je voor, Jenny nog geen negentien en meneer Nolette een paar jaar ouder dan mevrouw Polenius 1 Mevrouw!" riep zij Mathilde tot getuige, „een schoonzoon, die Jenny's vader kon zijn! ha ha ha!"

Maar Jenny hield vol: „Vader, wit vider!? 't Hangt er heelemaal van af hoe de man is. Hij kan charmant zijn in de veertig, en een ander kan zes en twintig zijn en onuitstaanbaar."

„Jenny, Jenny, redeneer nu niet of je zelf in de negentig bent!" kwam Mathilde eindelijk schertsend tusschenbeide, „met je wijsheid en ervaring. Waar mag je die opgedaan hebben?" I 1 '&

„Ja waar!? proestte Everdien. „Dat weet ze niet hi hi!"

„In een vorig bestaan!" Jenny liet haar ooglidschelpen, blank als twee witte bloembladen, het stralend leven in haar kijkers oversluieren, en bewoog zelfbewust het blonde kopje. Mathilde stond verstomd. Zij riep de herinnering op aan het gevoelen hetwelk haar zooeven overmeesterd had, en zij wist nu dat het angst was; onbestemde vreeze voor iets dat zou uitgaan van Jenny in vijandigheid tegenover haar, met betrekking tot Nolette." De anders zoo stroeve gesloten Jenny, tot wier innerlijk niemand den sleutel had, die zich niet uitliet dan over haar dooden vader

„Maar och, wat beteekende 't nog mal meisjesgepraat."

„Kom, ik heb werkelijk geen tijd langer hier gekheid te zitten maken." Everdien, die opstond, wischte eenige lachtranen weg. „Hè hè, is dit lachen, dat doet 'n mensch nog 's goed, als de lever zoo schudt.

Nu mevrouw, 't kaartje hébt u, u heeft maar te gaan.

Maar ik hoop dat u gaat met de meisjes met de jonge

dames. Dan zitten we misschien naast elkaar, hè toe.... ? Dat zou éénig zijn. Moe vond 't óók."

„Ik zal er nog eens over denken, hoor. Dag beste Everdien, nogmaals bedankt, en de groeten aan je moedertje!"

„Dank u, mevrouw, dag Jenny.... Héére, ik moet nog gemarineerde haring voor bij de koffie bestellen, anders raast mevrouw Talen op me, ik vlieg heen " Everdien galo-

Sluiten