Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, stil maar, kind, 't is al goed, „berustte Mathilde. „Ik zal gaan."

„Wat voor belofte...." verontrustte zich Ida.

„O niets, kind, ma beloofde eenvoudig mee te gaan. Je moet altijd alles precies weten."

„Hemel, en wind je je daarom zóó op ? Daar schuilt stellig wat anders achter, je hebt zeker van mij kwaad gesproken.'

„Ma zei dat je 's nachts uit inbreken gaat, aan 't hoofd van 'n bandietentroep," lichtte Jules droogjes in. Hij|kon de achterdochtigheid zijner jongste zuster nooit verdragen.

„Julesl" gebood Mathilde, „eet je broodje nu maar op."

„Nou, is dat dan ook 'n gekkenboel hier?" pruttelde Jules misnoegd. En Ida troostte hem vriendelijk met de veronderstelling dat hij misschien gek no. I was.

„Ida!" verbood Mathilde Is 't nu uit met die hatelijkheden ? Wat jullie daar nu aan hebt "

„Dat is ook een amusement, mama," zei Jules hoog.

„Maar ik duld 't niet aan mijn tafel," zette Mathilde hem schaakmat. „En nu weet jullie 't voor eens en altijd."

Beiden zwegen, en zoo deden de overigen, tot op eens de stem van Ida, die nooit lang stil kon blijven, zich verhief om te zeggen wie en wie van de kennissen er naar 't concert in de zaal Diligentia, Nolette zouden gaan hooren. „Bij oom Frederik hooren ze 'em al op Diligentia-concert. Die nare tante Suzanne, vroeger gaf ze ons nog wel eens een dameskaart, nu had ze na papa's dood een goed excuus, maar van dit seizoen had ze der waarlijk wel mee aan mogen komen. Zij en Etha profiteeren maar, wij hebben nooit iets "

„Gelukkig dat ze 't niet doet, 't geeft maar verplichting," vond Mathilde, en ze zag in den geest Suzanne de laatste maal hier in de huiskamer. „Wél in een humeur om iets vriendelijks te doen. Suzanne en een dameskaart."

„Verplichting!" weerstreefde Ida smalend, „wij zijn de bloedeigen nichten. Wat ó voor een mensch is, u denkt overal even zot over."

„Ja, dat weet ik. Arme Ida, ik beklaag je met zoo'n zotte moeder. Kinderen, zijn jullie klaar ? Wil jij nog melk, Jules ? Ik zou nog maar wat nemen, jongen, 't is zoo goed voor je."

Sluiten