Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„We moesten 'r nou eigenlijk herdoopen in koning Midas," achtte Trude den tijd gekomen, „de ezelsooren hoeft geen Apollo 'r meer te geven, omdat ze ze al van de wieg af gehad heeft Zooals steeds duidelijk merkbaar was en is."

„En we moesten ten slotte maar onze kaartjes bijeen doen en ze naar den Scheveningschen weg sturen," maakte Mathilde een eind aan de zaak. „Nu dadelijk, dan vindt tan "

„Mevrouw Midas ze wel bij haar thuiskomst, en gaan ze'natumlijk dadelijk in de prullemand," voorspelde radde Ida.

„Dan hebben wij ten rninste onzen plicht gedaan, juffrouw wijsneus'" stelde haar moeder daar tegenover.

„Plicht, móóie plicht," pruttelde Trude.

„Kind, 't is voor Etha," weerlegde Jenny, „ze heeft boven aan den brief gezet: .Lieve tante Mathilde, Trude, Jenny, Ida en Jules', en geëindigd met: ,na hartelijke groeten en een handdruk voor elk.' Jij bent toch kwasi zoo voor rechtvaardigheid .... dus bedenk dat dan ook eens."

„Hm," grimde Trude. Zij vond al die handdrukken wel overdreven, „vijf tegelijk, enfin ze waren gelukkig maar van papier." ,

Dus gooide zij tien minuten later haar kaartje op Mathilde s schrijftafel.

„Gunst, hoe gezellig, u komt net twee minuten later dan wij," begroette Everdine Helm aan de deur der zaal Diligentia, op den concertavond, Mathilde en dier beide meisjes. „Hebt u geloopen ? Ik wou niet dat moe zoo ver liep 's avonds, en dus hebben wij maar 'n trammetje gepakt." Zij keek op haar horloge en stak het tusschen haar mantel.

Mathilde drukte handen, monsterend moeder en dochter. De eerste zag er door de uitstekende zorgen van Everdien werkelijk uit als een dicht omhangen porte-manteau, en zij moest, och arme, wèl zwoegen onder een aantal sjaals, een soort van riddermantel en een dik bont. Mevrouw Helm zelf lachte er goedig om, achter een voile zóó genopt, dat haar gezicht met zwarte erwten bezaaid scheen. Maar Mathilde waardeerde toch, door die overdrevenheid heen, Everdiens liefdevolle natuur. Zij, Mathilde, hoestte vrij erg in de laatste

Sluiten