Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, ik ken ze van Henri...., maar ik had ze toch dolgraag nog eens gehoord."

„Hè, tegen zóó'n man Henri te kunnen zeggen."

Jenny keek haar moeder zoo diep in de oogen, als wilde zij daaruit alles lezen wat er vroeger tusschen Mathilde en den violist geweest was. Mathilde kon een glimlach niet bedwingen.

„Ja, maar als we elkaar nu ontmoetten, zouden we misschien heel stijf tegen elkaar zeggen meneer Nolette, mevrouw Polenius."

„O nonsens, dan breekt dadelijk de oude vriendschap weer door, als knoppen in de lente.'

„Dochter, dochter, wat een profetische wijsheid. Maar a propos we hebben ons niet te beklagen wat 't programma betreft, Nardini, Bach suite, oud-fransche dingen, Mozart, Saint Saëns, wat wil je meer. 't is uitgelezen."

„Ah, daar heb je de zangeres,"

„Die laat hij galant het eerst gaan."

En Jenny, terwijl zij benijdde het zangeresje dat mocht spreken over haar kunst met dezen man, kon een uitroepje van bewondering niet bedwingen. Want dit hongaarsche meisje was liefelijk mooi, met fluweelig donkere kijkers vragend uit een schalksch kindergezichtje vol poezele kuiltjes; haar trossen bruine krulhaar gesnoerd in de ringen van een zilveren band met zelfde aster ter zijde. Deze kleine fee, in haar laag uitgesneden robe van teerblauwe zijde, overschemerd door zilverig tullen wazen, bracht, mede door de rijke touffen blauwe violen en hyacinthen die daarin scholen, een bloeiende April op het podium, Er gingen als voorjaarsaromen uit van haar verschijning, met levendig applaus begroet. „En er kent haar niemand; ze laat zich hier voor 't eerst hooren, maar haar gezichtje heeft succes," dacht Mathilde, „evenals 't mijne vroeger," Hoe eeuwen geleden schenen haar nu de oogenblikken van gejaagdheid en angst, welke zijzélve eens vóór haar opkomen had doorleefd; nu zij hier zat, deel van het verwachtend auditorium, een deftige matrone tusschen haar beide dochters en mevrouw en Everdien Helm, welke laatsten hun oogen uitstaarden, murmelend: „wat een schatje, wat

Sluiten