Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie op zijn oud-hollandsch koffie bij ons zoud blijven drinken. Jenny komt zoo thuis, en dan kon je dadelijk kennis met li el 3. r uicikcii

„Lieve beste Matty, ik zou 't dólgraag doen, en ik verlang bij'jou geen weelderige maaltijden, maar ik kan niet, je suis pns. Ik moet zelfs dadelijk heen. En a propos je andere kinderen? ik zag gisteravond een bruin krulkopje.... Van jou? Artieste?" . , , j l

Van mij. Speelt piano, technisch wel goed, maar dat is alles. Hè Henn, ik bid je, breng, als je komt.... wannéér kom je " . .

Van avond heb ik niets, ik wil van avond graag komen.

En breng wat? m'n viool? Natuurlijk. We maken er

een muziekavondje van. Dan kan ik de pianiste ook eens hoeren." Mathilde schudde het hoofd.

„Die verbeeldt zich zeker meer te zijn dan de zangeres hè" dat gaat altijd zoo. Ja, veel zijn de geroepenen en weinig de'uitverkorenen, je weet 't.... Nu," hij bracht haar hand aan zijn lippen, en streelde er toen zijn wang mede. „Brutaal van me, hè? Maar ik heb je jonger gekend." , „

„O, ik kan wel tegen een grapje van een oud vriend. Li] luchtigde opzettelijk haar stem en gebaar.

„Grapje? 't Is me heilige ernst. Jij bent de vrouw die ik 't meest heb liefgehad in mijn leven, en die op 't oogenbhk zéker mijn hoogste achting heeft.... Jij had toch eigenlijk

gelijk indertijd Je wou niet deelen met een andere....

Schoon ik niemand ooit van mijn ziel heb gegeven wat ik

iou gaf Jij had m'n hoogste, m'n beste."

Dat gaf je me, Henri, omdat je me met hebt gekregen; alleen 't onbereikbare heeft waarde voor je, als voor zooveel mannen, 't Hoogste zou toch door de gewoonte gestorven zijn. Er is niets doodender voor de liefde dan de gewoonte." ...... , . ,

Nog altijd scherp, nog altijd. Maar jij hield toch van mé, je hebt 't me gezegd, en ik zag je je eigen hart vermoorden, 't Bloedde en toch moest ze néén zeggen, nè? Als ik óók niet te gek-koppig was geweest indertijd, had ik je

Sluiten