Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijne geestige trekken, waaruit het goud van zijn blik haar toevonkte. Waarschijnlijk trachtte zij te onderzoeken wat het wel voor een exemplaar uit de dierenwereld mocht wezen, een kunstenaar met een wereldnaam. Haar smalle appels doorboorden gretig de zijne. Zij was echter noch verwonderd, noch vereerd, noch tevreden hem hier te zien. Haar waardeeringsvermogen lag als gewoonlijk gestold tot volkomen effen onverschilligheid. Nolette, den vorm van haar hoofd opnemend, vond haar „een curieus beestje." Jules bleek bescheidener, met zijn gedistingeerde bescheidenheid van prinsje. Nolette knikte hem vriendelijk goedkeurend toe. ,,'n Beste vent. Is hij muzikaal ?"

„O nee, meneer, pardon. Mijn pianospel is niet waard dat iemand er notitie van neemt...."

„Dan ben je zeker een virtuoos. En je hebt toch een bruintje ook nog, Matty ?"

„Ja, die.... enfin, die maakt een beetje...."

„Ze maakt toilet!" viel Trude waarheidlievendplomp in, „voor u."

Nolette schalde los in een echo van zijn vroeger en har telij ken jongensschater, en het werd Mathilde of zij en hij nog twintig en achttien jaar waren. Hij wreef zich de handen. „Kostelijk, delicieus. Wat ziet er dat allemaal gezellig uit hier. Blondje, jij mag mijn liefste op de canapé leggen, maar voorzichtig, hoor:" Hij wees haar op zijn viool. „Hè heerlijk, zoo onceremonieel bij een lieve familie te zijn. Matty, waar wil je dat ik ga zitten? Moet ik als een grootpapa in een fauteuil ? Best, comfortabel. Ik hou van comfort. En nu krijg ik een geurig hollandsch kopje thee.... Dat schenkt zonnestraaltje daar voor me in." Hij wenkte Jenny. „Toe, vlug wat." Jenny's jonge schoonheid look op onder zijn streelenden blik, kuiltjes doken in haar wangen. „O hoe lief," dacht zij, „zonnestraaltje, schattig."

„Zonnestraaltje is een héél klein beetje onbedreven wat theeschenken betreft," zei Mathilde vergenoegd, „en nu we zoo'n beroemdheid binnen onze vier muren hebben, zou ze alle schoteltjes een bad geven. Zonnestraaltje mag alleen zingen van avond, mama zal schenken."

Sluiten