Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroede en vrije dochter, die als rechter van instructie Nolette op den man af vroeg: „Is u blij weer in Holland te zijn?" „Natuurlijk, juffrouw Gertrude."

,,'t Is een echt degelijk land, niet? 't Degelijkste land van Europa."

„Een uitstekend land. Bepaald een van die landen, waar je nóóit genoeg adem kunt halen."

,,'t Is een land voor degelijke lui."

„Ja ja, stellig, professors, industrieelen, dominees, onderwijzers, daar is 't hier heel goed voor ingericht, bést.... Nee, dat is uitmuntend hier."

„Ja natuurlijk, ónzinverkoopers kunnen we hier met gebruiken."

„Die zouden hier den mooien ernst ook ontwijden, jut trouw Gertrude. Maar wat ik zeggen wil, verzamelt u ook?" „Nee, wat zoo al ?"

„Nou e postzegels, tramkaartjes, zilverpapier dat

om chocolade gezeten heeft... en dat verkocht wordt "

„Hoe weet ó dat 't verkocht wordt "

„Dat is me in Amsterdam gezegd door een lieve jonge dame van zekeren leeftijd. Ze veronderstelde dat ik t bij me had, omdat ik in Parijs woon, en dan véél chocolade moest eten. Uchteinnige stad, Parijs, juffrouw Trude.'

„O bah!"

„Is u er ooit geweest?"

„Ik hoop er nóóit te komen."

„Die hoop doet u alle eer aan. Houd u er geen album met handteekemngen op na?" ,

„Wat denkt u wel van me, dat ik zóó gek ben? Ik ga niet op de jacht naar beroemdheden. Schrijvers, dichters, schilders, musici, ik draai der m'n hand met voor óm...." . >T , •,

„Nee, doet u dat ook nóóit, overdekte Nolette snel Mathilde's kreet van ontzetting, „die malle beesten apprécieeren 't tóch niet, en u doet uw hand misschien pijn. Maar, ik herken in u uw grootvader van der Pel, den degelijksten man van zijn tijd, niet Matty? en Antje van der Nop.

„Dat is toch geen beroemdheid?" tartte Trude.

Sluiten