Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch Trude's aandacht werd van dierbaar eigen ik afgeleid: „Hè, wat!? Was Ida nu totaal gék? In 't wit was

ze, in 'n zomerjapon en haar hóófd! Ze leek op Ami, den

poedel van hiernaast "

Ida, die een kleine drie kwartier gewurmd had om een witte japon, welke op zolder van haar winterslaap genoot, uit een kist vol kleeren te wringen en zich er mede te tooien, mitsgaders zich „allerartistiekst" te kappen — Ida kón zeggen dat zij opgang maakte bij deze, haar entree de salon. Want ook haar moeder, Jenny en Jules staarden haar, de lippen vaneen, in één verbluftheid aan, terwijl de violist, snel kijkend van de donkere kleeren om hem heen, naar de schitterende Ida met haar woest gekrulden haardos, weer losbarstte in een schater, hartelijk als dien van een jongen. Hij knipoogde tegen Mathilde, die, hoewel zij moest glimlachen een zucht niet kon bedwingen. „Eerst dat onzinnige brutale willen bazen van Trude, en nu deze jacht op effect van Ida. Nolette zag natuurlijk wel hoe heerlijk zij er aan toe was, met zulke dochtertjes. Trude, die zelfs de primitiefste beleefdheidsvormen niet in acht wilde nemen Vreeselijk kind.

Enfin, in Nolette hadden Ida en zij hun man gevonden. Uitstekend, dat hij weer ging railleer en."

„Ah la dame blanche vous regarde, la dame blanche

va 'venir. Hè, witje, wat kom je laat. Ik heb al de ^etits

fours al opgegeten. Nu pas ópgestaan? Nee toch '

„Mama " kreet Ida, flauw, hulpeloos.

Mathilde stelde voor. t

„Mijn derde meisje, Ida, meneer Nolette.' «

Ida bééfde van verontwaardiging. „ ,M'n derde meis j e ....

alsof ze ma's kamenier-linnenmeid was En éérst haar

noemen en dan de heer ma leek Trude wel. Enfin, wat

kon je ook van ma verwachten." Haar schouders schokten even. Nolette was intusschen opgestaan en boog plechtig.

„Ik meen u gisteravond al gezien te hebben " Hij drukte

haar eerbiedig de hand. %

„Ja, in de zaal," kwam Ida blijde. Goddank, zij had er dan toch niet voor niets gezeten, zij was opgemerkt geworden door een beroemd violist. Dit verzpende haar weer met

Sluiten