Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Nolette's oogen, hetgeen moest beduiden: „Je vind mij toch nog mooier." Maar Nolette zei alleen kalm: ,,'n Heel aardig snuitje."

„Ként u haar?" vroeg Ida teleurgesteld.

„Ja ja, ik ontmoet haar dikwijls. Ze is al weer weg; naar Florence vertrokken van morgen. Ze gaat een tourneé door Italië doen."

Hij antwoordde dit dochtertje van Mathilde verder achteloos op haar onbeduidende vraagjes; zijn vriendin beklagend, omdat zij zulk een kind had. „Zóó een en die andere rare

sijs maar die was toch nog, ondanks haar hollandsche

degelijkheid en dito eerlijkheid, van een beter gehalte dan dit opgesmukte valsche zieltje 'n echte pop uit een speelgoedwinkel, met 'r wijd open, bruine glas-oogen. Neen, 't kereltje, en zonnestraaltje zoo lief en bescheiden, die bevielen hem 't meest. Arme, arme, lieve Matty, ze moest haar pleizier wel óp kunnen tusschen de „degelijke eerlijkheid" en de nolle aanstellerij in. Geen wonder dat ze gezegd had: ,ik leef alleen nog maar voor mijn plichten, vooral voor Jenny.' O dwaas dat ze geweest was, om zich met aan hém te geven. Hij zou haar gelukkiger hebben gemaakt dan ze nu bleek. Mooie knappe vrouw nog, en beeldschoon geweest. Al die

jaren tusschen toen en nu 't Was om op je tanden te

knarsen van woede en spijt en verdriet, dat hij nooit haar

liefde genoten had, en zij nooit de zijne Haar lieve lach,

haar prachtige lichaam, haar zuidelijk donkere oogen, haar bevallige bewegen, haar gedistingeerdheid, alles voor dien

ander alles 't was nóg om te huilen Zij n leven,

muziek er buiten, één onvoldaanheid, 't hare verwoest O,

als zij nu alleen gestaan had, alleen en zonder kinderen, al was zij twee en veertig, hij zou haar zijn vrouw hebben gemaakt Want zij was ten slotte 't éénige wezen dat je

altijd om je kón dulden en wilde dulden. Van haar was teerheid iets veel liefelij kers dan van een andere vrouw, omdat ze niet voortdurend teer was, met haar sterk, grootsch karakter. Een vrouw, om mee door 't leven te gaan, en eeuwig te aanbidden, zelfs om haar fouten. Wat zou zij genoten hebben van zijn kunstreizen. Die zouden haar eerst hebben

Sluiten