Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Inderdaad, van der Wenden moest toch zelf wél iemand zijn, om haar, Trude, zóó te kunnen apprécieeren." En haar voelen ging met eenige warmte waarlijk naar hem uit. „De eenige die haar begreep." .

„Och, jullie redeneert eenvoudig als kippen zonder kóp, ergerde zich Jules. „Jullie schimpt, omdat je zoo op je plaats bent gezet, hè, geëerde freules? '

„Hij schimpt op Holland, dat is nog véél erger. Jij loopt natuurlijk óók weer met hem weg, nare jongen, omdat hij uit dat Parijs komt. Val jij nou maar je land af, ik bén hollandsch en blijf hollandsch," verklaarde Trude. „En ik hou niet van malle fratsen."

„Amen. Je bent een heerlijk slag." Jules floot, en wipte voor de twee heen naar boven. Hij had meer dan genoeg van de zussen, vooral omdat hij nog onder den indruk verkeerde van het prachtig spel. Daarenboven vond hij Nolette een leuken baas, om die twee zoo plat te zetten. „Dat had papa vroeger moeten doen, dan was Ida misschien minder stom, en Trude niet aartspedant-bekrompen. Of je nou op den duur

met zoo'n meneer op kon schieten Wel een beetje 'n

vreemde snuiter, zoo n artiest maar tóch wel 'n leuke

vent. Jongens, m'n Latijn voor morgen maar vroeg

opstaan, te laat nou."

„Die Jenny," peinsde Mathilde, terwijl zij met bevende handen voor haar toilettafel haar zware lokkenvracht loswond. „Ik heb gedeeltelijk gelógen natuurlijk, maar m'n god, om me daar de biecht te laten afnemen door mijn eigen kind, en ten slotte nog veracht te worden wegens m'n huwelijk om bijredenen met haar vader Ik heb genoeg geboet en geleden, de maat is nu volgemeten. En Jenny zou me toch met begrijpen. Er zijn omstandigheden die zich laten doorleven, maar zich niet laten in woorden brengen, zonder aanleiding te geven tot allerlei misverstanden. En wat vóórdeel brengt 't Jenny aan te weten van die lijdensgeschiedenis uit mijn jeugd ? Ze zou me misschien nog verwijten dat ik Nolette in een leelijk daglicht wil stellen. Enfin, laat ik dankbaar, meer dan dankbaar zijn dat hij zoo edelmoedig is tegenover een kind van mij. Die verliefheid zal van zijn kant wel een gril

Sluiten