Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor iedereen, kortweg een phenomeen. „Het ging crescendo. Straks had hij nog een nieuwe komeet ontdekt, een ongekend metaal, of 'n middel om aéroplanes niet te doen verongelukken. Je kon nooit weten met Suuslief, en hij, Frederik, wien men complimenteerde en beklaagde over ééns het bezit en nu het verlies van zulk een „eminénten schoonvader," boog en fluisterde: „O zeker, zeker, zéér verdienstelijk zéér verdienstelijk, dank u, dank u." Hij snoot verveeld zijn' neus, en zij dachten stellig nog dat hij aandoening wilde voorwenden. ^ , . ...

Suzanne had, bij haar thuiskomst uit België, behoorlijk de kaartjes der Paul Polemussen gevonden, en zich bijna in een zenuwtoeval „gewerkt", omdat die lui de vreeselijke brutaliteit hadden kaartjes te sturen, en geen langen onderdanigen brief, waarin vooral haar schoonzuster om vergeving smeekte voor dier snood gedrag. „Mama moest eens weten dat ik tante geschreven heb," dacht Etha. En zij keek haar vader waarschuwend aan, want werd hij boos op zijn vrouw, dan kon hij altijd roekeloosheid tot zijn eigenschappen rekenen. „Als dat ménsch op den Stationsweg denkt dat ik haar een kaartje terugstuur, heeft ze 'tmis," tergde Suzanne haar man.

„Daarkomt ze wel overheen, lieve vrouw, als je dat met

Hij gooide de deur van Suzanne's boudoir, waarheen hij haar gevolgd was, achter zich toe, en het feit dat deze deur onhoorbaar mechanisch openging en sloot, verhoogde zijn ergernis tot een beving van woeste woede. Een harde slag, het breken van een paar ruiten desnoods, zou hem een aangename verlichting zijn geweest, nu hij Suzanne zelf niet kon mishandelen. „En waaróm mocht hij dit niet ongestraft doen ? Waarom moest hij juist leven in een zoogenaamden beschaafden tijd, waarin hij het wezen, dat hem voor de wet gehoorzaamheid had beloofd en die belofte schond, niet voor één keer kon geeselen met een flinke zweep!? Als zij met van hem wilde scheiden, zou het toch misschien maar het beste zijn dat hij, enfin, wat kon het beste zijn.... Maar voor het oogenblik, wacht eens, wilde hij toonen dat hij haar kwajongen nog geenszins was." Hij opende dus de deur

Sluiten