Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst zwaar op zijn hart wegen. „Als hij indertijd dadelijk dat ellendige wijf, die Ericksen, ruw van zich gestooten had, 't was immers niets dan een sluwe intrigante, die zijn ongeluk

wilde en haar eigen voordeel zou hij nu met een kind

van Mathilde en hém wandelen, en niet met dit product. Wat hem in dit kind had aangetrokken, was de moeder geweest en die verloochende zij thans."

Opeens voelde hij een lichte aanraking van een handje op zijn arm. Hij keek op, en staarde in een berouwvol bleek gezichtje en betraande kijkers.

„Is u bóós ?" vroeg een gesmoorde stem.

Hij werd onmiddellijk verteederd. Zij had toch meer gevoel dan hij dacht. „Nee, lief kind, ik ben niet bóós, ik

vind alleen ik hóóp alleen, dat je moeder, die er al

ongelukkig genoeg aan toe is met twee exemplaren als die stijve en die losse zuster van je, een beetje meer genegenheid van jóü zal krijgen, dan je nu voor haar schijnt te hebben. Ik dacht dat jij nu eens een écht lief zonnestraaltje zoud zijn zoo lief als je blonde haar."

„Ik zal mijn best doen " murmelde Jenny blozend.

„Is is u dan niet meer boos ?"

„Weineen ik weet niet wat boos is tegenover aardige

kleine meisjes. Geef dan maar een pootje van je. En laten we nu eens overleggen wat je al zoo ten beste zult geven op mijn afscheidsavondje in m'n hotel hè, waarop jij mag zingen "

„Afscheidsavondje " Jenny's gezichtje werd wederom

bleek en neerslachtig „dat is waar ook."

„Ja, dacht je dat ik hier ééuwig bleef ? Ik moet toch ééns weg ?" Jenny zuchtte zwaar. Hij glimlachte om die vereering van dit kind, een soort van bonbon welke hij tot verzadigens toe geproefd had, maar die hem hier toch wel smaakte, daar zij in elk geval niet de eerste de beste bleek. „En jij

moet óók weg, hoor op bevel van je kunstbroeder "

eindigde hij. Hij had willen zeggen papa maar was bang

haar te kwetsen met dit woord, haar heilig zeker. Hij zag haar gezichtje weer oplichten, zelfs een vroolijk aanzien krijgen. Zij was ook steeds zoo vereerd met dat: .kunstbroeder.'

Sluiten